เรื่องราวของเรา

                   

ก็ไม่หวือหวาโลดโผน ไม่พิสดารอะไรมากมาย  แค่เราอยากเล่น อยากลอง

อยากทดสอบ

ตามแบบฉบับความคิดของเราเอง

ก็เลยเกิดเป็นกลุ่มนักวิทยุขึ้นมากลุ่มนึง ใช้ความถี่ที่ 144.725MHz แบบไม่จองแต่จะใช้

เรียกตนเองว่าแชลแนลคนหนุ่ม